Konspekt č. 8: Reflexe tří odborných článků

Opened: Sunday, 17 February 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 1 April 2019, 8:00 PM

Přečtěte přiložené články a u Majerčíkové a Slačálka explicitně (!) identifikujte cíle a výzkumné otázky, metody sběru dat, aspekty, které svědčí o kvalitě provedeného výzkumu, a etické otazníky, případně jak byly řešeny. Explicitní identifikace je např. napsat na jeden řádek "Cíl: "......"", na další řádek "Výzkumné otázky: ..." atd.

U Červinkové toto není třeba - postačí přečíst strany ix (v prohlížeči s. 11) a s. 51 (v prohlížeči 63) – s. 69 (v prohlížeči 81) a pokusit se shrnout, o čem text věcně pojednává.

Zároveň shrňte obsah článku a svůj osobní dojem z něj, chybět nesmí bibliografický odkaz. Výsledný text, který nesmí mít méně než 3 normostrany, pojmenujte, jak je zvykem.