Konspekt č. 9: Texty o způsobech analýzy textů

Opened: Donnerstag, 16. Februar 2017, 00:00
Due: Montag, 15. April 2019, 20:00

Vyberte si jednu kapitolu z knihy "Jak zkoumat politiku" a jednu kapitoly z knihy "Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy" a pořiďte z nich konspekty. Konspekty nesmí mít dohromady méně než 4 normostrany.

Soubor pojmenujte, jak je obvyklé.