Assignment / Úkol

[EN]

Experiment with the multi-objective optimization. There are again a few options:

  1. Try to change the genetic operators or their settings. You can for example add the differential mutation you created earlier, or you can add your adaptive operators.
  2. Change the secondary sorting criterion, e.g. to the hypervolume contribution.

Let me know, what you tried and what was the outcome of your experiments.

Bonus [+25 points, even without the main submission]

Let me know, what you liked the most and the least on the seminar (during the whole term). Is there anything I can do to make the seminar better next year? I am interested mostly in specific feedback to individual lessons, or to the framework we used. But I welcome all comments. 

[CZ]

Pohrajte si s vícekriteriální optimalizací, zase je několik možností, které můžete vyzkoušet a porovnat:

1. Změňte operátory/nastavení operátorů, můžete třeba zkusit přidat diferenciální mutaci, kterou jste programovali dříve, nebo vaše adaptivní operátory.
2. Změňte druhotné třídící kritérium, třeba na příspěvek hyperobjemu.

Napište mi, co jste zkusili a jak to dopadlo.

[Bonus +25 bodů, i bez hlavního řešení]

Napište mi, co se vám na cvičeních líbilo a co se vám nelíbilo. Máte nějaké nápady, jak udělat cvičení zajímavější? Zajímá mě hlavně, co si myslíte o jednotlivých tématech, o frameworku, který jsme používali apod. Vítám ale jakékoliv komentáře.