Úkol č. 3: venkovské migrace - Vylepši film!

Úloha vychádza z mojej skúsenosti pri vyhľadávaní filmu, ktorý by sme v rámci seminára mohli využiť na ilustráciu a diskusiu života/práce/sociálneho znevýhodnenia na vidieku. Zhliadol som ich niekoľko a bol som frustrovaný - nepodarilo sa mi nájsť jediný uspokojivý hraný či dokumentárny film, ktorý by problematiku zobrazoval dostatočne hutne a kriticky. (Sústredil som sa pritom na česko-slovenské prostredie a je pravda, že som narazi na pár snímkov, ktoré neboli dostupné.) 

Vezmime to ako východisko a výzvu – urobte to, čo ja, a skúste svoj zvolený film “vylepšiť”:

1.Pozri si ľubovoľný český/slovenský/európsky film z vidieckeho prostredia (natočený po roku 1989) - Cesta z města, Díra u Hanušovic, Cez kosti mŕtvych, Nech je svetlo, Bobule...
2.Identifikuj a pomocou sociologických /antropologických konceptov kriticky diskutuj vo filme zobrazené formy periferziácie stratégií prežitia v podmienkach sociálneho znevýhodnenia. Uvažuj, ako život na periférii podmieňoval významy domova, práce, rodových rolí, ne/závislosti – a v komentári využi (cituj) odborné texty (využi literatúru z kurzu, viac prípadne nájdeš v bibliografiách či na EBSCO). (min. 500 slov)
3.Napíš scenár krátkej sekvencie, ktorá by doplnila reprezentáciu vidieka v zhliadnutom filme reflexiou širšieho kontextu sociálneho znevýhodnenia. Pracuj s existujúcimi postavami a/lebo pridávaj nové, napíš novú scénu, alebo prepíš scénu existujúcu. Využi svoju sociologicko-antropologickú imagináciu! (cca 250 slov, vrátane scénických pokynov)
4.Interpretuj svoju intervenciu: Prečo si si zvoli/a tento moment? Čtvoja scéna s filmom robí? Čím jeho výpoveď vyvažuje, prehlbuje, spochybňuje spracovanie témy? (min. 250 slov)
 

Možno budete pri výbere šikovnejší alebo znalejší, než ja. Možno si naopak budete nútení pozrieť smiešny béčkový český film (alebo dva, ak sa netrafíte) - ale to patrí k tomu. Teším sa na vaše výtvory a interpretatívne zarámovanie.

(V prípade potreby mi píšte na adam.gajdos@fsv.cuni.cz.)

Termín odevzdání: 1. 4. 2020.