Assignment / Úkol

[EN]

50 points

  1. Create your own genetic operators (at least one adaptive) for continuous optimization and compare them to the default settings or to the SBX crossover and Polynomial mutation. You do not have to use all the functions from the BBOB benchmark. Select 4-5 of them from different groups. The results of the run with the default settings can be downloaded from the main page of the course.
  2. Send me a plot comparing your operators with the default settings for each of the functions you have selected. Try to comment the results with respect to the features of the selected functions.

[CZ]

50 bodů

  1. Napište vlastní operátory (aspoň jeden z nich adaptivní) a porovnejte je s defaultním nastavením, případně s SBX křížením a polynomiální mutací. Nemusíte používat všechny funkce z BBOB, vyberte si jich cca 4-5 různých typů. Výsledky defaultního nastavení si můžete stáhnout z hlavní stránky kurzu.
  2. Pošlete mi pro každou vámi vybranou funkci graf srovnávající vaše operátory a defaultní nastavení. Snažte se výsledky komentovat i vzhledem k vlastnostem zvolených funkcí.