Assignment / Úkol

[EN]

  1. Create a strategy for the prisoner’s dilemma and submit it (.class and .java)
  2. Write me, what the strategy does

Bonus Points

  • [+25 points] - for the best strategy in the tournament and all strategies which get at lest 90% of the points of the best one. Deadline for this bonus is on Monday, October 29, 2018 at 2 p.m. (I will start the tournament after that time).

[CZ]

  1. Napište strategii pro vězňovo dilema a pošlete mi ji (.class i .java)
  2. Napište mi stručně, co vaše strategie dělá

Bonusové body

  • [+25 bodů] - za nejlepší strategii v turnaji a všechny strategie, které získají alespoň 90% bodů té nejlepší. Deadline pro tento bonus je v pondělí 29. 10. 2018 ve 14:00 (pak pustím turnaj).