Assignment / Úkol

[EN]

  1. Experiment with the fitness and selection and try to solve the bins problem as well as you can. Try at lest two different things.
  2. Compare your variants with the basic one in the source codes and submit the plot and a short commentary.
  3. Put the lowest difference you found directly in the text of the submission and attach the .best with the best solution. I am interested in the one best solution you found, it can be from one lucky run.

Bonus points - to obtain these points, you must not change the genetic operators, you can, however, change all the other settings (population size, probabilities of crossover and mutation, number of generations, fitness function, elite size, …).

  • +30 points - Find a solution, where the difference between the lightest and heaviest bin is less than 50.
  • +20 points - Find the best solution of both the seminar groups. Independently of the previous bonus. Deadline for this bonus is October 15, 2017, 12:00 p.m. (noon).

[CZ]

  1. Pohrajte si s fitness a selekcí a pokuste se co nejlépe vyřešit problém hromádek. Zkuste alespoň dvě různé varianty.
  2. Porovnejte vámi vyzkoušené varianty s tou základní, která je ve zdrojácích a pošlete obrázek a komentář.
  3. Napište přímo do textu nejmenší rozdíl, jaký jste našli a přiložte .best soubor s tímto výsledkem. Zajímá mě nejlepší řešení, jaké jste našli, může klidně být z jednoho šťastného běhu.

Bonusové body - pro získání těchto bonusů nesmíte měnit genetické operátory, ale smíte měnit všechny ostatní parametry algoritmu (počet jedinců, pravděpodobnosti křížení a mutace, počet generací, fitness funkce, velikost elity, …).

  • +30 bodů - Najděte řešení, kde rozdíl mezi nejtěžší a nejlehčí hromádkou je menší než 50.
  • +20 bodů - Najděte nejlepší řešení z obou skupin cvičení. Nezávisle na předchozím bonusu. Deadline pro tento bonus je 15. 10. 2018 ve 12:00 (poledne).