Assignment / Úkol

[EN]

 1. Look at the source codes for this lesson and try to find out what they do.
 2. Change the fitness function in such a way to evolve an individual with alternating 1s and 0s 
  • Try the individual 0101010101...
  • Try to adjust the fitness in such a way that both 01010101... and 10101010... are good solutions
 3. Submit the fitness plot for both the cases above.
 4. Explain what you did, and why the results are different.

[CZ]

 1. Podívejte se na dnešní zdrojové kódy a pokuste se pochopit, co se v nich děje.
 2. Upravte fitness funkci tak, aby se místo samých jedniček vyvíjel jedinec, kde se střídají jedničky a nuly. 
  • Zkuste napevno jedince 0101010101...
  • Zkuste to udělat tak, aby jak 01010101... tak 10101010... byli správní jedinci
 3. Pošlete průběh fitness vytvořený z logů pro oba případy.
 4. Napište mi, jak jste fitness upravili a jestli je některá varianta pro algoritmus jednodušší, proč to tak je?