Odevzdání resumé a původního článku

Dobrovolná aktivita pro všechny: maximálně 15 bodů a maximálně jedno resumé na studenta
Článek:
•Vybírá si student sám z dostupných elektronických zdrojů či knih.
•Článek se musí zabývat výsostně ekonomickým tématem a souviset s veřejnou ekonomií. Pokud tomu tak nebude, body za resumé nelze udělit.
Rozsah původního článku/kapitoly v knize: 20 - 30 stran.
Použitelné jazyky zdrojového textu - AJ, FR, (ostatní dle domluvy).
Obsah:
•Resumé je převyprávěním - výtahem – toho nejdůležitějšího z článku.
•Tedy o čem autor píše, jaký problém řeší a k čemu došel.
Formální náležitosti:
•Rozsah: 5 - 7 normostran
•Samozřejmě v českém/slovenském jazyce :-)
•Forma odevzdání: elektronická, do Moodle

• Termín odevzdání: nutno odevzdat do 24/05/2020 včetně spolu s původním článkem