Prezentace 1-3

Opened: Tuesday, 20 February 2018, 12:00 AM
Due: Monday, 12 March 2018, 8:00 PM

Vaším úkolem je prezentovat Vámi vybraný text spolužákům/čkám. Pokud je prezentovaným textem odborný výzkumný článek, je základní osnova následující: (1) shrnutí tématu, které odborný text pojednává, (2) identifikace cílů, výzkumných otázek a metod a jejich kritické zhodnocení, (3) strukturace článku (jaké má části, jak jsou pojmenované...), (4) formulace toho, v čem byl pro Vás článek objevný nebo v čem může být pro Vás i ostatní inspirací.

Texty Touška a Hasmanové Marhánkové není třeba číst celé - stačí části věnované cílům a metodám sběru a analýzy dat s důrazem na kvalitu a etické aspekty. 

Pokud je prezentovaným textem odborná kapitola, (1) shrňte její téma, (2) nejzásadnější poznatky/teze, (3) čím pro Vás byl text zajímavý/přínosný. 

Celkový rozsah prezentace je 5-7 minut. Prezentaci nahrejte do moodlu do pondělka 20:00. Maximální počet 5 bodů obdržíte za včasné odevzdání, splnění formálních náležitostí prezentace a odprezentování na středeční hodině. V případě nedodržení těchto podmínek je bodové hodnocení snižováno.