Korpusová analýza

Opened: Wednesday, 20 December 2017, 12:00 AM
Due: Tuesday, 2 January 2018, 11:00 PM

Vymyslete vlastní téma korpusové analýzy se zaměřením na jazykovou akvizici. Může se týkat vaší další práce, i diplomové. Analýzu představíte na semináři ve čtvrtek 4. 1. 2018 formou asi patnáctiminutové prezentace. Prezentaci nahrajte do moodlu do úterý 2. 1.

Prezentace by měla obsahovat hypotézu, postup práce (zdůvodněný výběr korpusu, tvorba dozatu v CQL, příp. zahrnutí chybové anotace, pročištění výsledků), vyhodnocení výsledků, shrnutí výsledků a přínosu analýzy, problémů, se kterými jste se při práci setkali, pozitiv a negativ vybraného nástroje atd.

V příloze najdete inspiraci.