Základy BP (dopracované dle zpětných vazeb)

Otevřené: Čtvrtek, 14. prosince 2017, 00.00
Termín: Úterý, 2. ledna 2018, 23.55

Aktualizovaná verze BP