Základy BP (dopracované dle zpětných vazeb)

Opened: Thursday, 14 December 2017, 12:00 AM
Due: Tuesday, 2 January 2018, 11:55 PM

Aktualizovaná verze BP