Zpětná vazba k základům BP

Návod k poskytnutí zpětné vazby a tabulku rozpisu oponentů najdete v přílohách.