Zpětná vazba k základům BP

Opened: Sunday, 10 December 2017, 12:00 AM
Due: Wednesday, 13 December 2017, 9:00 AM

Návod k poskytnutí zpětné vazby a tabulku rozpisu oponentů najdete v přílohách.