2. úkol - popište, jak sdílíte informace o tom, co se děje ve vaší třídě

Otevřené: Sobota, 14. října 2017, 00.00

Využíváte nějakou sociální síť pro prezentaci Vaší třídy? Chtěli byste ji využívat? Proč ano, proč ne?