Úkol č. 4 Obohacuje vědecký diskurz politickou diskusi o zákomu o jazyce? A pokud ano, tak jak? (250 slov)

Opened: Tuesday, 27 June 2017, 12:00 AM
Due: Monday, 18 November 2019, 9:30 AM

Vyjádřete se k tezi, že jazyk je  základem kultury. Jaký je podle vás vztah jazyka a kultury? K textu připojte literaturu, z níž pro svoji reflexi vycházíte.

minimální rozsah: 400 slov.