Úkol č. 2 Jak rozumíte pojmu společnost? Uměli byste nějak doplnit, rozporovat či dále problematizovat postoje Tima Ingolda a ostatních diskutujících?

K danému tématu napište esej, minimálně 400 slov s uvedením použité literatury.