Úkol č. 2 Jak rozumíte pojmu společnost? Pokud hovoříme o společnostech v plurálu, je tento koncept funkční? A jak bychom v rámci tohoto konceptu kategorizovali socialistickou společnost?

K danému tématu napište esej, minimálně 400 slov s uvedením použité literatury.