Úkol č. 1: Reflexe filmu Stranger with a Camera

Zde vkládejte reflexi filmu Stranger with a Camera.

Požadovaná strukturu textu:

  1. Identifikace hlavních argumentačních a výrazových prostředků, jimiž je rozvíjeno hlavní téma filmu (potažmo výstavy).
  2. Kritická diskuse jednoho z identifikovaných témat filmu (hlavní či vedlejší). Argumentaci založte na znalostech relevantní odborné literatury. K jejímu vyhledání využijte databáze univerzitní knihovny a databáze časopiseckých textů (např. EBSCO, Jstor). Nedílnou součást této argumentace musí tvořit standardní odkazy na literaturu, popř. citace nebo i další poznámkový aparát.)
  3. Kritická, argumentačně a odkazy na literaturu podložená reakce na vybrané názory a informace, které zazněly bezprostředně po projekci filmu. (Může se jednat o polemiku s těmito názory, stehně jako o jejich další rozvíjení. Pouhá rekapitulace debaty nestačí! Nestačí uvést, že se vám cosi – film, scéna, argument, informace.... – líbilo či nelíbilo nebo že s tím či oním souhlasíte nebo nesouhlasíte. Vždy buďte maximálně konkrétní: pište proč tak soudíte, z jaké úvahy vycházíte, na jaké autory, informace, zkušenosti se odvoláváte.) 

Při psaní reflexe zohledněte rovněž obsah 9. kapitoly Nicholsovy učebnice (Nichols 2010: 268-285).

Pamatujte, že z vašeho textu by mělo být zřejmé, proč jej odevzdáváte v kursu Antropologický seminář :)

Minimální rozsah reflexe: 1 500 slov. Nedodržení požadovaného rozsahu je důvodem pro nepřijetí textu k hodnocení.

Termín odevzdání: 1. 3. 2020.