Odevzdání finální verze textu (do 15. 1. 2022)

Due: Суббота, 15 января 2022, 23:55

Zde odevzdejte finální verzi textu, která obsahuje všechny úkoly, které jste zpracovávali během semestru: výzkumný problém, rešerši literatury, výzkumné otázky, metodologii, reflexi pilotního vytváření dat a analýzu alespoň části dat.