Topic outline

  • General

    Dobrý den,

    vítám Vás v Moodlu o Bazální stimulaci. Tento seminář měl být koncipován jako zážitkový seminář. Což prostřednictvím Moodle úplně nejde, proto prosím během čtení, sledování videí, zkuste přemýšlet jak co na koho působí. Jakým způsobem vnímeme okolní svět. A jak jsou schopní vnímat svět např. lidé v apalickém stavu nebo s těžkým mentálním postižením.

    Bazální stimulaci můžete využívat samostatně nebo například v kombinaci s dalšími terapeutickými metodikami jako je např. Bobath koncept. Pro svou praxi si z ní můžete vybrat např. některé zásady komunikace/přístupu k těžce postiženému pacientovi/klientovi.

    Projděte si prosím následující materiály.