Topic outline

 • Současný stav dobrovolnictví

  Dobrovolnictví fenomén ovlivněný různými faktory (politickými, kulturními, historickými, ekonomickými atd).

  Z aspektu sociální práce je důležité zaměřit pozornost nejenom na specifika zapojení dobrovolníků do sociálních služeb,

  ale i obecněji analyzovat jak mohou sociální pracovníci efektivně podpořovat zapojení lidí do řešení sociálních otázek, zvyšování kvality životra, nebo

  respektování a drdržování lidských práv.

 • Dobrovolnictví COVID-19

  Aktuálně žijeme v čase nařízeného nouzového stavu způsobeného globální zdravotní krizí - šíření onemocnění COVID- 19.

  V posledních týdnech se aktivizovala veřejnost, speciálně i akademická obec a masivně začala dobrovolnicky pracovat všuda tam, kde vzniká akutní potřeba pomoci.

  Můžeme tedy sledovat v přímém přenos projevy solidarity a občanské partiicpace.