Topic outline

 • Současný stav školské sociální práce v ČR

  Cílem tohto bloku je analyzovat současný stav školské sociální práce.

  Předmětem zájmu jsou zejména:

  - legislativní a finanční podmínky

  - spolupráce sociálních pracovníků se školami

  - spolupráce školy s rodiči žáky - prostro pro školského sociálního pracovníka

  - klima školy - mezioborová spolupráce

  - prevence rizikových jevů ve školách

  - životní situace žáků a jejich rodiny; typologie cílových skupin žáků z pohledu sociální práce

 • Výzkum

  Výzkum je mimořádně důležitý pro rozvoj školské sociální práce.

  Aktuálně je dostupná první monografie - výsledky celorepublikového zkoumání současního stavu sociální práce v českém školství:

  http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_448.pdf.

  Dílčí výzkumné sondy je možné pak nalézt  v závěrečných pracích strudentů, zbornících a časopisu SOciální práce/Sociálna práca.