Topic outline

  • General

    Úkolem semináře je rozvíjet a upevňovat intonační dovednosti posluchačů, položit základy k pěvecké a mluvní technice, upevnit techniky dirigování. Vše probíhá v praktické rovině, aktivní účasti posluchačů je nezbytná.

  • Intonační metody

  • Pravidla výslovnosti a interpretace písně

  • Fyziologie hlasu

  • Příprava interpretace písně

  • Příprava k zápočtu