Тематический план

 • Praktická harmonie prohlubuje dovednosti doprovázet lidové a umělé písně pro děti v předškolním věku získané v rámci studia klavírní hry. Ve výuce se studenti naučí kvalitněji doprovázet písně a využívat k tomu kromě akordů harmonické kadence (T,S,D) i další akordy postavené na vedlejších stupních tóniny, dominantní septakord a mimotonální akordy.

 • Kadence s uplatněním mollových akordů na vedlejších stupních tóniny

 • Doprovod písně s uplatněním mollových akordů na II. a VI. stupni

  • Notový záznam písně s harmonickým doprovodem. Možnosti stylizace doprovodu v levé ruce.

  • Uložte videozáznam: Kalamajka s uplatněním mollových akordů v doprovodu, v tónách C dur, D dur, F dur, G dur.

   Způsob stylizace doprovodu v levé ruce je libovolný.

  • od Daniely J.

 • Kadence s mimotonálními dominantami (k mollovému akordu na druhém stupni a k vlastní dominantě)

 • Lidové písně v C dur s obohaceným doprovodem

  • Nacvičujte a nahrávejte písně z příručky od s. 66. POZOR: zde nejsou písně řazeny se stoupající náročností - prohlédněte si nejprve všech 20 písní a vytvořte si pořadí, které vám bude vyhovovat. Nespěchejte, dlouho ležící akordy (v notovém zápisu) rozkládejte. Přistupujte k úkolu tvořivě: když se Vám nebude líbit verze z příručky, nahrajte i vlastní verzi se slovním komentářem, např.: nelíbí se mi, že je tady tak dlouho druhý stupeň, tak jdu už v taktu XY na dominantu.

   Můžete nahrávat několik písní do jedné stopy - dokonce Moodle v jednom úkolu víc než 20 souborů nepřijme, tak raději seskupujte.

   :-) Zamávat do kamery stačí jednou v jednom nahrávacím dni!

 • Lidové písně v dalších tóninách s obohaceným doprovodem