Topic outline

  • General

    Cílem předmětu je představit aktuální problematiku hudební výchovy v předškolním věku z hudebně pedagogického a psychologického hlediska a vše názorně představit na příkladech. Dálším cílem je  motivovat studenty k pedagogické tvořivosti tím, že vytvoří autorskou hudební pohádku.

    Předškolní hudební pedagogika v kontextu evropského vzdělávání a výchovy. Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova. Charakteristika a rozvoj základních hudebních schopností. Problematika nápravy nezpěvnosti a řečových nedostatků prostřednictvím hudebních aktivit. Didaktika pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových činností u dětí v předškolním věku. Instrumentální vybavení učitelky v mateřské škole (dovednosti potřebné pro hru na klavír a zobcovou sopránovou flétnu).

  • Hudební faktory

  • Hudba a řeč