Aperçu des sections

 • Généralités

  Začínáme s němčinou - wir beginnen mit Deutsch.

  Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti,

  vítám vás ve svém kurzu němčiny pro začátečníky. Těším se na práci s vámi, vynasnažím se pomoci vám ve studiu co nejlépe. 

  Ráda bych zrekapitulovala podmínky kurzu.
  1) Kurz probíhá online vždy v úterý od 16:20 - 17:20 hod., resp.
                                                    v úterý od 17:30 - 18:30 hod. na adrese:  (povinně)   


  Marie Svačinová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Němčina A1
  Time: This is a recurring meeting Meet anytime

  Join Zoom Meeting

  Meeting ID: 980 8539 6712
  Passcode: 375565

  2) Prezenčně kurz probíhá vždy v pátek, od 10:50 hod. v učebně čís. 506, resp.
                                                         v pátek, od 12:30 hod. v učebně 353:  (povinně)

  3) Podmínky zápočtu:
  Účast na výuce, resp. povoleno je celkem 5 omluvených absencí.
  Splnění všech zadaných domácích úkolů (úkoly zasílejte ve formátu WORD 
  Splnění závěrečného testu na konci semestru min na 65%.
  4) Podklady pro kurz Němčina A1:
  Základní materiál - učebnice: A. Nekovářová, Němčina (nejen) pro samouky, LEDA, 11. lekcí / lze pořídit i v elektronické verzi.
  Případné doplňkové materiály a domácí úkoly budou zadávány zde. 

  Viel Spaß mit Deutsch!

 • 19.12.2023 - Stunde 19: L. 9: Was habe ich gemacht?

  1. Dialogy - Was habe ich gemacht?
  2. Souhrnný výklad o tvoření minulého času - perfekta.

  Hausaufgabe:

  .Lesen Sie die Anfangstexte in der Lektion 9
  •Lernen und üben Sie die Grammatik anhand der Übungen im Internet
  •Zusätzlich üben Sie die Vergangenheitsformen nach dem Prinzip, das wir besprochen haben.
  •Poznámka: další podrobný výklad k tvoření tvarů minulého času (perfektum) najdete v učebnici – 16. lekce

                            tvary silných sloves najdete v seznamech zde: zápis v moodle ze dne 5.12.2023Übungen zur Bildung der Perfektformen:

  - Cvičení na tvoření tvarů minulého času sloves najdete v internetu např. na odkazech uvedených zde v příloze.


  Připomínka:  na pátek 22. 12. 2023 si připravte krátká resumé z přečtených článků o vánočních zvycích.
 • 15.12.2023 - Stunde 18: L. 8-9: Mein Tagesprogramm

  • Kommunikation - Dialoge: Wir planen das Wochenende  (Tagesprogramm)

  • Neue Grammatik: Die Vergangenheit - das Perfekt  (Einleitung - Úvod)

  Hausaufgabe:

  • Lernen Sie den Wortschatz der 9. Lektion
  • Üben Sie die Grammatik - bilden Sie die Perfektformen bei allen Verben in der Schriftlichen Hausaufgabe (mein Tagesprogramm  / procvičujte novou gramatiku na slovesech ve svém domácím úkolu - Můj denní program - napište slovesa v perfektu jako dodatek k úkolu)

  Langfristige Aufgabe - Erinnerung - dlouhodobý domácí úkol - připomínka:

  Suchen Sie unter den Texten zum Weihnachtsthema einen oder zwei Texte und bereiten Sie sich mündlich ein kurzes Resumé (2-3  Sätze) für die  Stunde am 22.12.2023   (siehe  Link) 

    

 • 12.12.2023 - Stunde 17: L. 8 - Mein Tagesprogramm

  Den Verlauf der heutigen Stunden finden Sie, wie immer, im PDF-Anhang.

  Bearbeiten Sie die Texte der 8. Lektion, üben Sie die Grammatik im Lehrbuch (Kontrolle im Schlüsselheft).

  * * * * * * * * * * *

  Schriftliche Aufgabe: Schreiben Sie über Ihren Tagesablauf  (Wochentag oder Wochenendtag). 

  ca. 150 Wörter

  Senden Sie es bis Montag, 18.12. per e-Mail unter: marie.svacinova@ff.cuni.cz  

 • 8.12.2023 - Stunde 16: Lektion 8 - Mein Tagesablauf

  Heute haben wir Dialoge "Im Café, im Restaurant" geführt, Grammatik geübt.

  Den Verlauf der Stunde sowie die Hausaufgabe finden Sie im Anhang.

  Hausaufgabe

  • Üben Sie Grammatik anhand der Übungen im Lehrbuch (Kontrolle im Schlüssel)

  • Lernen Sie die Vokabeln der 8. Lektion

  • Lesen Sie die Anfangstexte der 8. Lektion

  Mündliche Vorbereitung: Erzählen Sie kurz, was Sie jeden Wochentag (oder Wochenende) von früh bis abend machen. 

 • 5.12.2023 - Stunde 15: L. 7: Im Café, Im Restaurant

  Heute haben wir die Kommunikation "Im Café, Im Restaurant"und Grammatik geübt (starke Verben, Pronomen "man", "es gibt")

  Hausaufgabe:

  •  Üben Sie die Grammatik im LB
  •  Für die Kommunikation am Freitag 8.12. bereiten Sie eigenes Menu (Speisekarte) mit
                •Vorspeisen,
                •Hauptgerichten,
                •Desserts
                •Getränken

                                     insgesamt ca. 8-10 Gänge


  • Prohlédněte si uvedené video a vyjasněte si stavbu německé věty.

  • Čtení s porozuměním / Leseverstehen

   Pracujte se slovníky! / Arbeiten Sie mit Wörterbuch

   Prohlédněte si texty o vánočních zvycích a tradicích v jiných zemích.

   Zvolte 1 - 2 články, přečtěte a připravte z nich krátké resumé (lépe v němčině pokud zvládnete) 

   Připravte si na hodinu v pátek 22.12.

  • Procvičujte předložkové vazby zábavnou formou

  • Zopakujte si popis cesty /Wiederholen Sie die Wegbeschreibung

   Hledejte, kudy se kam můžete dostat.

 • 1.12.2023 - Stunde 14: L 7 Im Café

  V dnešní hodině jsme procvičovali užití množstevních výrazů a číslovek.
  Nově: časování silných (nepravidelných) sloves

  Aufgaben: 
  1.  Lernen Sie die Vokabeln der 7. Lektion.

  2. Neue Grammatik: starke Verben  - LB S. 148-150
                                   "es gibt"  - LB S. 152
                                   Pronomen "man" - LB S. 153

  Üben Sie die Grammatik im LB und im Internet - Siehe hier die Links
   
                            

 • 28.11.2023 - Stunde 13: Wir kaufen ein


  Heute haben wir die Grammatik der 6. Lektion geübt.

  1. Personalpronomen:   LB S. 131/9, 10

  2. Mengenangaben:  LB S. 134/15

  3. Zusammensetzungen: LB S. 137/18, 19,

  4. Souhrnná cvičení LB S. 138 - 140

  Domácí úkol - Hausaufgabe

  Napište o tom, jak plánujete oslavu s přáteli. Napište, kdy, kde se bude konat, pro kolik lidí, naplánujte i občerstvení - jídlo , pití, kolik čeho, dbejte na správné tvary číslovek, měr a vah s počítaným předmětem.

  Rozsah cca. 100 - 120 slov.

  Zašlete úkol na adresu:  marie.svacinova@ff.cuni.cz do pondělí 4. 12. 20223 20:00 hodin.


   

 • 24.11.2023 - Stunde 12: Fortschritttest 1


  1. Fortschritttest - Lektionen 1 - 5

  2. Hausaufgabe:

                    lernen Sie Vokabeln der 6. Lektion

                    Lernen Sie die Grammatik der 6. Lektion und bereiten Sie sich Fragen zu der Problematik

 • 21.11.2023 - Stunde 11: Einkäufe

  Wir wiederholen:   LB - S.121/ 14, 122/ 16

  Fragen zum Lernstoff der L. 1 - 6

  Deklination der Personalpronomina - LB- S. 130 - Übung: 131/9 - 11

  Mengenangaben 134/14,15

  Zusammensetzungen 136/18-23

 • 17.11.2023 - Stunde 10: Lektion 6: Wir gehen einkaufen

  Diesmal sprechen wir über Wohnen, wir gehen aber auch Einkaufen.

  Grammatik:

  •   Personalpronomen
  •   Mengenangaben,   

  •   Lernen Sie die Vokabeln der 6. Lektion.

  Hausaufgabe:

  Použijte znovu texty s popisy místnosti nebo bytu a vyprávějte, jak změníte zařízení. Přemístěte předměty jinam. Využívejte k tomu znalosti místních předložek se 3. a 4. pádem. 

  Senden Sie den Text (ca. 8-10 Satzpaare) bis Montag 20.11.2023 unter: marie.svacinova@ff.cuni.cz

  •   Nächste Stunde: online am Dienstag, dem 22.11. um 17:30 Uhr.
 • 10.11. 2023- Stunde. 9: Wohnen

  Diese Stunde haben wir gemeinsam wiederholt.


  Hausaufgabe

  • 1. Wiederholen Sie alles in den Lektionen 1 - 5

  • 2. Lernen Sie die Vokabeln der 6. Lektion.


 • 7.11.2023 - Stunde 8: Wohnen, Wohnungssuche

  Hausaufgabe
  • 1. Wiederholen Sie alles (siehe oben).
  • 2. Schriftlich: Schreiben Sie, wie Sie Ihre Traumwohnung einrichten. Was kommt wohin?

  Beispiel: Meine Wohnung besteht aus …. Zimmern. Links ist die Küche….. Mein Wohnzimmer möochte ich schön/modern/minimalistisch….. Einrichten. Unter das Fenster stelle ich zuerst meinen Schreibtisch, ………………………………..
                                                                           Etwa 100 Wörter!

  Bis Mittwoch, den 15.11.2023 Pozor na výběr správného pádu s předložkami (Kde co je a kam to dáme…)
 • 3. 11. 2023 - 7. Stunde. 8: L. 4 - 5: Wohnen

  Procvičovali jsme gramatiku - předložky se 3. a se 4. pádem, modální slovesa

  Procvičujeme konverzaci - orientace ve městě, bydlení


  Domácí úkol  - Hausaufgabe:

  •Nastudujte slovní zásobu 5. lekce

  Připravte si popis místnosti podle skici na str. 99 – 8 – 10 předmětů

  Viel Spaß mit Deutsch.

   

 • 31.10.2023 - 6. Stunde - L. 3-4: Wohnen

  1. Opakování  - Orientace, popis  cesty

  2. Procvičování gramatiky - předložky LB: 72/23, 86/16, 17., 18

  3. Nová gramatika:  modální slovesa - časování, postavení ve větě - LB: 86 - 89

  Hausaufgabe:

  - slovní zásoba lekcí 1 - 4

  - procvičování gramatiky lekcí 1 - 4  (kontrola v klíči)

  - Komunikace:  připravte si pro ústní dialogy stručný popis svého bytu (bydlení)   velikost, názvy místností, vybavení, poloha.....


 • 27.10.2023 - 5. Stunde L. 4: Wie komme ich...? Wohnung

  1.   Opakování, procvičování 3. lekce:
  2.   Dialogy na téma: Wie komme ich...?

  3.   četba se správnou výslovností - 4. lekce - úvodní texty

  4. Gramatika - předložky se 4. pádem

                        - číslovky základní

  Hausaufgabe 

  1. Vedle opakování a procvičování všech tří lekcí připomínám písemný úkol ("Wie komme ich ...?"),
  který zasílejte do pondělí 30.10. do 12:00 hod na adresu: marie.svacinova@ff.cuni.cz 

  2. Osvojte si slovní zásobu 4. lekce
  Viel Spaß mit Deutsch!
 • 24.10.2023 - Std. 4 / L. 3: Wie komme ich ....?

   1. Prostudujte si prosím v učebnici podrobný výklad gramatiky:

                                                                                       - Imperativ sloves,

                                                                                       - skloňování zájmena welcher

                                                                                       - předložky se 3. pádem

  Přiložený soubor vám může sloužit jako vodítko.

    2. Projděte cvičení připravená v učebnici, samokontrolu vám nabídne klíč.

    3. Po prostudování a poslechu úvodních dialogů zpracujte domácí úkol:

  Domácí úkol  -  Hausaufgabe:

  Písemně:  do pondělí 30.10.2023  - téma: "Orientace"  

  zvolte:

  1.  a) Sestavte dialog „na ulici“. Výchozí bod je Staroměstské náměstí v Praze (viz výřez z plánu města v příloze PDF). Zjišťujte v dialogu (5 replik u každého z obou mluvčích), jak se dostanete k vámi zvolenému místu a v odpovědích poraďte.       

       b) Popište podrobně cestu z jednoho místa k druhému - dle vlastního výběru nebo použijte plán města jako v 1a).              cca. 50 - 80 slov

  Zašlete ve formátu word na adresu:  marie.svacinova@ff.cuni.cz    

  Své přílohy ve wordu označujte prosím podle tohoto vzoru:

  vaše příjmení_poř.čís.úkolu_téma.doc(x)  (např.:  Novák_1_orientace.docx)

  Usnadní mi to třídění a ukládání úkolů, děkuji.

  Ústně připravte k procvičování na hodinu v pátek 27. 10. 2023

  • Procvičujte používání členu určitého a neurčitého, nulového. Na různých úrovních obtížnosti

  • Využijte pro písemný DÚ a přípravu dialogů

 • 20.10.2023 - 3. Stunde: Meine Familie

  V dnešní hodině jsme zopakovali a procvičili komunikaci na téma: "Naše rodina"

  Procvičili a zopakovali jsme potřebné gramatické jevy lekce 1. a 2.

  Domácí úkol - Hausaufgabe - HA:

  Projděte a vyplňte všechna gramatická cvičení 1. a 2. lekce v učebnici. Kontrolu správnosti řešení proveďte s pomocí klíče v příloze k učebnici. 

  Nastudujte slovní zásobu 3. lekce


 • 13.10.2023 - 2. Stunde: Meine Familie

  Naše páteční prezenční hodina přinesla další seznamování v auditoriu.  

  Ve výkladu jsme se zaměřili na časování pravidelných sloves a slovesa "sein a haben"   (LB Lehrbuch = učebnice S. ) 

                                               na pořádek slov ve větě   (LB Lehrbuch = učebnice S. ) 

  Téma: Moje rodina a já 

  Domácí úkol  - Hausaufgabe:

  1.  Prostudujte si prosím podrobný výklad gramatiky: časování sloves a pořádku slov ve větě. 

  2.  Prostudujte látku o členu určitém, neurčitém u substantiv  - 2. lekce.       Přiložený soubor vám může sloužit jako vodítko.  

  3.  Projděte cvičení připravená v učebnici, samokontrolu vám nabídne klíč.

  4.  Na příští hodinu 20. 10. 2023 si připravte ústní představení sebe a některých členů rodiny (jména, věk, práce, záliby, vlastnosti …..)

  Jak bylo v hodině domluveno, on-line hodina 17. 10. 2023 (manifestace/stávka) bude nahrazena formou zvláštního zadaného úkolu. 

 • 6.10.2023 - 1. Stunde: Wer bist du - wer bin ich? - Wir stellen uns vor...

  Vážené studentky, vážení studenti,

  1. hodina proběhla prezenčně dle původních informací online dne 6.10.2023, 

  z hodiny vyplynuly úkoly, které je třeba splnit, pokud chcete držet krok s mimořádným tempem kurzu.

  Opatřete si učebnici Němčina (nejen) pro samouky, A. Nekovářové, a prostudujte si úvod a 1. lekci. 

  Seznamte se se slovní zásobou a zejména prostudujte části o hláskovém systému němčiny.   

  Doporučuji využít poslechu jednotlivých cvičení na CD!

  Příští hodina online v úterý 10.10. v 16:20, resp. 17:30 hod.

  *******************************************************************************************

  Přehled probrané látky  a zadání úkolu z pátku 6.10. najdete v příloze PDF.

  Viel Spaß mit deutsch!