Topic outline

 • Topic 1

  Úvod

  Úkol: navrhněte park, který by byl vhodný pro terénní praktikum. Návrh zdůvodněte.

 • Topic 2

  Teoretické ukotvení: park jako městský veřejný prostor

 • Topic 3

  Etnografie: techniky tvorby dat, pohyb v terénu, etické aspekty etnografického výzkumu

  Úkol: vypracujte své předporozumění parku, tj. stručný text libovolného žánru o tom, jak vy nyní rozumíte tomu, co je to park. 

 • Topic 4

  Přechod na distanční formu výuky.

  Mediální / online reprezentace parku

  Park lze antropologicky nahlížet nejen pozorováním jeho konkrétní fyzické podoby, ale i prostřednictvím zdrojů dat, které vznikly nezávisle na našem výzkumu. 

  Úkol na příště: rozhlédněte se po online světě, kde všude se zde vyskytuje park. Ať už nějaký konkrétní, třeba ten váš, nebo obecně jakýkoliv park. Neomezujte se co do typů zdrojů - může jít o psané texty, obrázky, audia či videa, diskuze...  Souhrn ze svého průzkumu odevzdejte do 18.3. do 12 hod. - stažené soubory, linky či printscreeny - dle typů zdrojů. 

  Budete-li odevzdávat více souborů, odevzdejte je v jednom komprimovaném archivu (zip, rar), můžete využít nap. program 7zip (https://www.7-zip.org/).

 • Topic 5

  Pozorování a tvorba terénních poznámek

 • Topic 6

 • Topic 7

   

 • Topic 9

 • Topic 10

 • This topic

  Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13