• 8. Samostatná práce 3 - Rodiče jako aktéři vzdělávací politiky (8. 4. Moodle)