• 9. Jaké chceme vzdělávání a jak zjistíme, zda to funguje? (13. 4., zoom, Magdalena Mouralová)

    • Cíle vzdělávání a posuzování jejich plnění
    • Kdo, co a proč hodnotí
    • Hodnocení žáků, učitelů, škol, metod a programů, systému
    • Due: Wednesday, 13 April 2022, 11:00 AM