• 4. Řízení regionálního školství (11. 3., zoom, Silvie Pýchová)

  • Kdo a jak řídí školství v České republice 
  • Nastavení kompetencí a zodpovědnosti v regionálním školství 
  • Státní správa a samospráva ve školství 
  • Zřizovatelé a jejich role 
  • Financování 
  • Školský rejstřík 
  • Alternativní způsoby řízení školství