Aperçu des sections

 • Anotace předmětu a podmínky k udělení zápočtu

  Kurz je zaměřen na výklad a prohlubování znalostí studentů po střední škole se zaměřením na všechny jazykové dovednosti:

  poslech a konverzace (vyjádření postoje, názoru, nesouhlasu, atd.), gramatické struktury a rozšiřování aktivní slovní zásoby se zaměřením na školní prostředí.

  Studenti jsou uvedeni do problematiky praktického využití didakticko-metodologických postupů, způsobů testování, apod.

  Různé způsoby praktického využití audio a video materiálů ve výuce.

  Doporučujeme si materiály vytisknout, případně nahrát do své vlastní složky.

  Podmínky k udělení zápočtu

  -docházka 70 procent

  -započtový test z probíraných jevů gram., lexikál. terminologie... minimum 70 procent (2 pokusy)

  -prezentace (písemný podklad odevzdat hned po prezentaci vyučující/mu)

  Osobní prezentace (max 10 minut) od 7. týdne - prezentace podle struktury uvedené v sekci “Presentation” v Moodlu (zaměřit se na odbornou terminologii a vazby používané v prezentacích, vyznačit v textu) IN ENGLISH 😊Prezentace i písemný podklad musí obsahovat praktické zkušenosti (nemusí být nezbytně vaše, ale klidně z vašeho okolí, v případě jakýchkoliv nejasností ohledně zadání či tématu se obraťte na vyučující).

   Témata:

  • learning difficulties or mental/physical disabilities based on personal experience (practical examples from your professional or personal life)
  • learning difficulties or mental/physical disabilities based on materials presented in Moodle or elsewhere

 • I. EDUCATION (school systems, school experience)

 • ADDITIONAL (EXTRA) REVISION - Tenses explained in context

 • II. SOCIALISING and CLASSROOM INTERACTION (Test) Instructions, Testing)

 • III. DILEMMAS and PROBLEM SOLUTIONS

  reading and discussion - text

  grammar - modal verbs check with key

                  - adjectives (comparison, gradation) + song

  vocabulary (work x job, relation x relationship, education x upbringing)

 • IV. PRESENTATIONS and MAKING A SPEECH

  1. Presentations - text, vocabulary, Presentations Manual + 3 videos (good vs bad presentation, body language)

  2. Disorders and Learning Difficulties