Topic outline

 • General

 • Topic 1

  Pozvání do sociologie

  • Soubor poznání a vědecké metody v sociologii.
  • Předmět studia. Povaha otázek, kterým se sociologie věnuje.
  • Způsob myšlení o lidském světě v sociologii vs. zdravý rozum: hlavní rozdíly
  • Sociologická imaginace, reflexivita, interpretace.

  „…zdánlivě důvěrné známé aspekty života je možné interpretovat novým způsobem a vidět v jiném světle“ (Bauman 1996:22)

  Povinná literatura:

  • Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha: SLON. s.7-23 (kap. Sociologie? K čemu?).
  • Mills, C.W. 2002. Sociologická imaginace. Praha: Slon. s. 7-24 (Kap. Příslib).

  Doporučená literatura:

  • Berger, P. L. 2003.Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Praha: Barrister a Principal. s. 9-31, 33-47 (Kap. Sociologie jako individuální zábava, Sociologie jako forma vědění).
  • Harrington, A. a kol. 2005. Moderní sociální teorie. Praha: Portál. s.27-36 (kap. Co je sociální teorie).
  • Bourdieu, P. 2013. Chvála sociologie. Sociologický časopis. Vol. 49 (1): 141-148.
  • Topic 2

   Kořeny sociologie. Sociologie a modernita. (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)

   • Proč vzniká sociologie, základní ideje zakladatelů oboru.

   • Sociologie a modernita: kontinuita a změna, modernita a postmodernita, individualizace, abstrakce a diferenciace.

   • Sociální změny na konci 20. století, soudobé společnosti a jejich pojmenování: riziková společnost, reflexivní společnost, tekutá modernita,…

   Povinná literatura:

   • Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon. s. 13‒20 (kap. Sociologie a krize společnosti), s.26‒36 (Periodizace vývoje modernity).
   • Bauman, Z. 2002. Tekutá modernost. Praha: Mladá fronta. Předmluva: O lehkosti a tekutosti.

   Doporučená literatura:

   • Harrington, A. a kol. 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál. s. 46‒54, 337-344 (kap. Modernita a tradice, Západní modernita, Modernita a postmodernita). 
   • Petrusek, M. 2006. Společnosti pozdní doby. Praha: Slon. s.25-34 (Úvod do sociologie soudobých společností).
   • Giddens, A. 1998. Důsledky modernity. Praha: Slon. s. 11-45.
   • Topic 3

    Obrazy (české) společnosti v datech (Ondřej Špaček)

    • Základní socioekonomické a demografické parametry současné společnosti.
    • Reflexe techniky zobrazování společnosti, nástroje vládnutí.
    • Statistiky, výběrová šetření a veřejné mínění: jejich význam a  problematizace.

    Literatura

    • Krejčí, J. 2010. Lze věřit výzkumům veřejného mínění? In: Maříková, Kostelecký, Lebeda, Škodová (eds.): Jaká je naše společnost? Praha: SLON, str. 17-34.
    • Vinopal, J. 2010. Veřejné mínění: chválu nebo opovržení? In: Maříková, Kostelecký, Lebeda, Škodová (eds.): Jaká je naše společnost? Praha: SLON, str. 35-47. 
    • Šiklová, J. 2004. Nelegální výzkumy veřejného mínění v období normalizace. Sociologický časopis 40 (5): 673-679.
    • Vávra, M. 2006. Nesnáze s měřením postojů. SDAInfo 2006 (1): 9-12.
    • Bourdieu, P. 2003. Public opinion does not exist. In: Sociology in Question. London: SAGE, str. 149-157. (pdf) 
    • CVVM 2019. Třicet let od Sametové revoluce z pohledu veřejnosti. Tisková zpráva. Online: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5025/f9/pd191029b.pdf
    • Topic 4

     Instituce, organizace a sociální organizace moderní společnosti (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)

     • Instituce, Institucionální dimenze modernity.
     • Role formálních organizací v moderní společnosti: racionalizace, diferenciace, disciplinace.
     • Byrokratický model organizace moderní společnosti, jeho možnosti a dysfunkce.
     • Síťová společnost a organizační změna v pozdně-moderní společnosti.

      

     Literatura:

     • Giddens, A. 1998.Důsledky modernity. Praha: Slon. s. 55-62. (Institucionální dimenze modernity)
     • Keller, J. 2007. Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Slon. s. 8-12, 19-27, 47-66, 153-162.
     • Keller, J. Jak sociologie přichází o společnost. Sociologický časopis. Vol.44(5), s. 989–1006 
     • Giddes, A. 2013.Sociologie. Praha: Argo. s.725-727 (kap. Architektura organizací) + 728-729 (rámeček)+(Totální instituce), s.745-754 (Sociální sítě)
     • The Network Society and Organizational Change, Manuel Castells Interview, http://globetrotter.berkeley.edu/people/Castells/castells-con4.html
     • Topic 5

      Socializace, sociální identita a sociální role (Ludmila Wladyniak)

      • Socializace (teorie socializační procesů, natura vs. kultura).
      • Sociální role, sociální identita, status.
      • Reprezentace self, management dojmů.
      • Koncepty identity v sociologii.

       Literatura:

      • Goffman, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon. s. 25-80 (kap. Herecké výkony).
      • Berger, P., Luckmann, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK. s. 128-160 a s. 170-180.
      • Petrusek, M. 2006. Společnosti pozdní doby. Praha: Slon. s. 197-205 (heslo: multikulturní společnost)
      • Topic 6

       Sociální interakce a každodennost (Ludmila Wladyniak)

       • Sociální realita každodenností.
       • Sociální interakce a interakční rituály. 
       • Thomasův theorem. 
       • Koncept masové společnosti a osamělý dav.

        

       Literatura:

       • Berger, P., Luckmann, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK. s. 25-51.
       • Giddens, A. 2013 Sociologie. Praha: Argo. s. 233-263.
       • Merton, R. K. 2000. Sebenaplňující se proroctví. In: Studie ze sociologické teorie. Praha: Slon. s. 196-219.
       • Petrusek, M. 2006. Společnosti pozdní doby. Praha: Slon. s.175-181 (heslo: masová společnost, mcdonaldizovaná společnost).
       • Topic 7

        Autorita, moc, legitimita. (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)

        • Struktury moci v moderní společnosti: jednání - moc - svoboda.
        • Autorita, moc a legitimní řád moderní společnosti.
        • Legitimita a legalita.
        • Symbolická moc, stát a symbolická moc (P. Bourdieu).
        • Moc a vědění (Foucault).

        „Moc se rovná schopnosti využít činnosti jiných lidí jakožto prostředku k dosažení vlastního cíle. Obecněji řečeno, je to schopnost zredukovat omezení, jež pro naši volbu cílů a zhodnocení prostředků představuje svoboda jiných.“ (Bauman 1996: 113)

        Povinná literatura:

        • Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha: Slon. s. 154-169.

        Doporučená literatura:

        • Giddes, A. 2013. Sociologie. Praha: Argo. s. 901-904, rámeček s.905-906.
        • Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha: Slon. s. 154-169.
        • Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon. s. 273-281 (Sociologie panství).
        • Harrington, A. a kol. 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál. s. 280-287  (Kap. Diskurz, vědění, moc).
        • Foucault, J. 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin. s. 275-315. 
        • Topic 8

         Rodina / gender (Ludmila Wladyniak)

         • Proč studovat rodinu?
         • Proměny současné rodiny.
         • Koncept genderu a jeho inklinace pro sociologie.
         • Emancipace a feminismus v sociologické perspektivě.

          

         Literatura:

         • Možný, I. 2009: Proč tak snadno. Praha: Slon. s. 29-57 (kap. 2. Proč tak pozdě?).
         • Křížková, A.,Hašková H. 2018. Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností. Gender a výzkum/ Gender and Research. 19 (2): 3-6. (editoriál) Dostupné z: https://www.genderonline.cz/cs/issue/46-rocnik-19-cislo-2-2018-intersekcionalni-pristup-ve-zkoumani-socialnich-nerovnosti/558
         • Renzetti, C., Curran, D. 2003: Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum. s. 20-59 (kap. Ženy a muži: Liší se?)
         • Havelková, H. 2007. Problém takzvané harmonizace: Náprava „nezamýšlených důsledků“ moderní společnosti, in: K. Šaldová (ed.) Cesty labyrintem: o vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha: SU AV. s.10-18.
         • Topic 10

          Sociální nerovnosti (Ondřej Špaček)

          • Povaha sociálních nerovností v současných společnostech.
          • Pojem ‘třída’.
          • Dopady nerovností.
          • Vzdělávání jako mechanismus reprodukce nerovností.

           Literatura:

          • Šanderová, J. 2008: „Hlavní proudy teorie a výzkumu sociálních nerovností“ in Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie II. Praha: Karolinum, s. 277-308.
          • Katrňák, T. 2005: Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK, s. 13-33 (kap. Konceptuální základy třídní analýzy)
          • Nedbálková, K. 2018. "Sociologie třídy a dělnictví" Sociológia 50 (1): 57-77.
          • výběr publicistických textů Úvod do praktické sociologie Dana Prokopa (Právo - SALON)
           • Porouchaný výtah pro chudé (odkaz)
           • Sociální bydlení dlužíme i dětem (odkaz)
           • Rub a líc progresivní daně (odkaz)
           • Za přístupnější oddlužení (odkaz)
           • Nová třídní struktura české společnosti. Jak si žijí Češi a Češky třicet let po sametové revoluci (odkaz)