Topic outline

 • General

  V kurzu se budeme zabývat vybranými oblastmi modernizace a nacionalismu, které formovali íránskou společnost do dnešních dnů. Cílem je zamyslet se nad tím, jaké faktory a jevy zasahovaly do konstituování íránské identity a zda v případě tak etnicky různorodé společnosti, jakou Írán bezesporu je, můžeme vůbec hovořit o kolektivní identitě. Na hodinách budeme analyzovat klíčové texty významných osobností íránského intelektuálního života v perštině a angličtině a rozebírat texty sekundární povahy, které si studenti na každou hodinu připraví; vybrané otázky doplníme o ukázky z filmů a dokumentů.


  Docházka a aktivní účast v hodinách: max. 50 bodů, povoleny jsou dvě neomluvené absence, za každou další absenci ztrácí student 5 bodů. Na každou hodinu domácí příprava textu sekundárního charakteru v angličtině (10-20 str). Student v diskuzi na hodině krátce parafrázuje text a nastolí klíčové otázky z textu.

  Prezentace: max. 25 bodů. Na konci semestru si každý student připraví prezentaci na cca 20 min z okruhů, které budou upřesněny na první hodině.

   

  Písemná práce: max. 25 bodů. Do 10. 1. 2020 student odevzdá v elektronické podobě písemnou práci na 15 normostran; práce bude navazovat na prezentaci na hodině a měla by prohloubit témata, která zazní v ústní prezentaci

   

  Udělení atestu: celkem min. 60 bodů.

   

  Analyzované texty budou primárně v angličtině a perštině - na texty v perštině nebude vyžadována domácí příprava, nicméně budou přístupny online, student si je může nastudovat s předstihem. Studenti, kteří neovládají perštinu na úrovni četby odborných textů, či neumí persky vůbec, se zkontaktují s vyučující během začátku semestru.

  Hodnocení:  85-100 bodů  = 1
                         68 - 84  bodů  = 2
                         51 – 67 bodů  = 3


 • Téma: národní mýty a nacionalismus - 10.10.

  Téma: národní mýty a nacionalismus

  četba: Ebrahimi, Reza Zia: Self-Orientalization and Dislocation: The Uses and Abuses of the “Aryan” Discourse in Iran


 • Formování nacional. koncepcí během konstitučního období, vliv exilových skupin17.10.

  Konstituční období: Taqízáde, Káve, Džamalzáde

  četba:

  1) úryvek z Fársí šekar ast (Mohammad Džamalzáde)

  2) povinná četba: Balslev, Sivan: Gendering the nation. Masculinity and nationalism during the Constitutional. • 24.10. Konspirační teorie a jejich vliv na formování íránské identity

 • 31.10. Mezi východem a Západem? Ani Východ ani Západ?

  četba: Ál-e Ahmad: Westoxification

 • 7.11. Přednáška prof. Jalilifara z Univerzity Shahid-e Chamran

 • 14.11. Modernismus - ideologické pozadí - Silvie Sutoo

 • 21.11. Modernismus - ropná krize v 70. letech - Silvie Sutoo

 • 28.11. "Jinakost", etnický nacionalismus. Téma 2. - propaganda Tálibánu v Afghánistánu (Jiří Kepka).

 • 5.12. Nacionalismus v literatuře a umění. Spor Hamíd Dabáší a Ázar Nafísí

 • 12. 12. prezentace

 • 19.12. prezentace a zakončující diskuze

 • Topic 12