Aperçu des sections

 • Généralités

 • Section 1

 • Section 2

 • Section 3

 • Section 4

 • Section 5

 • Section 6

 • Section 7

 • Section 8

 • Section 9

 • Section 10

  Konec tzv. Dlouhého století: moderna v předvečer avantgardy, zrození avantgardy a její teoretická východiska: dekadence, symbolismus, impresionismus, expresionismus, fauvismus, futurismus, civilismus, kubismus (Marinetti, Apollinaire)

 • Section 11

  Reflexe Velké války a Zánik Západu v úvahách Oswalda Spenglera (Remarque, Hemingway, Rolland)

 • Section 12

  Období druhé avantgardy: dadaismus, surrealismus, psychoanalýza a permanentní revoluce, umění jako antiumění, význam experimentu, ideologie jako podmínka umělecké tvorby (Breton, Artaud, Soupault, Eluard, Tzara)

 • Section 13

  Hledání alternativ: psychologická próza, jedinec a společnost (Hesse, Mann)

 • Section 14

  Reflexe druhé světové války, tematizace holocaustu a stalinismus (Levi, Styron, Grass, Heller, Platonov, Solženicyn)

 • Section 15

  Sarterovo peklo: bytí a nicota, existencialismus v literatuře a filosofii (Camus, Beckett, Heller, Orwell)

 • Section 16

  Americká alternativa: Beat Generation a krize západní společnosti (Ginsberg, Kerouac, Ferlinghetti, Snyder, Bukowski)

 • Section 17

  Utopie, antiutopie a absurdita v evropském románu: ztracený ráj a tušené peklo (Zamjatin, Platonov, Orwell, Heller)

 • Section 18

  Konec vyprávění a konec velkých příběhů: postmodernismus v literatuře (Eco)