Topic outline

 • General

  Kurz Morflologie seznamuje studenty se základními morfologickými kategoriemi současné angličtiny na pozadí gramatického systému češtiny. Zaměřuje se na vymezení a popis slovních druhů, zejména substantiv a sloves.

  Témata:

  1. Basic morphological units; Word classes – conversion, voicing, change in the stem, stress shift
  2. The noun: number and countability
  3. The noun: definiteness
  4. The noun: gender, case
  5. Pronouns: personal, possessive, reflexive, reciprocal
  6. Pronouns: demonstrative, interrogative, relative, indefinite; Numerals
  7. The verb: regular and irregular forms, modality
  8. The verb: tense
  9. The verb: mood, voice
  10. The verb: non-finite forms
  11. Adjectives and adverbs
  12. Prepositions, conjunctions, interjections

  Zkouška:

  Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je alespoň 70% úspěšnost u písemné zkoušky. V případě neúspěchu lze test dvakrát opakovat (celkem má tedy student na složení zkoušky tři pokusy).

  Literatura:

  DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2211-0. Dostupná též z http://www.mluvniceanglictiny.cz/

  DUŠKOVÁ, Libuše, Aleš KLÉGR, Markéta MALÁ a Pavlína ŠALDOVÁ. Morfologie současné angličtiny: sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3814-0.

  GREENBAUM, Sidney and Randolph QUIRK. A Student's Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1991. ISBN 0-582-05971-2.

  LEECH, Geoffrey N. Meaning and the English Verb. 3rd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0582784574.

  HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53930-3.

  Rozšiřující užitečná literatura:

  BIBER, Douglas, Stig JOHANSSON, Geoffrey LEECH, Susan CONRAD and Edward FINEGAN. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman, 1999. ISBN 058223725-4.

  BIBER, Douglas, Susan CONRAD, and Geoffrey LEECH. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. 5th ed. Harlow: Longman, 2006. ISBN 0-582-23726-2.

  CARTER, Ronald and Michael MCCARTHY. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide: Spoken and Written English Grammar and Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-67439-5.

  HUDDLESTON, Rodney D. and Geoffrey K. PULLUM. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-61288-3.

  QUIRK, Randolph, Sidney GREENBAUM, Geoffrey LEECH and Jan SVARTVIK. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985. ISBN-13: 978-0582517349.

  SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0194420983.

   

 • Topic 1

  Basic morphological units, word classes – conversion, voicing, change in the stem, stress shift

  Literature: DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. - kapitoly 1 a 2.

  http://www.mluvniceanglictiny.cz/1    http://www.mluvniceanglictiny.cz/2

 • Topic 2

 • Topic 4

 • Topic 5