Topic outline

 • General

 • Anotace

  Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití informačních a komunikačních technologií ve výuce ruského jazyka, poskytnout jim představu o elektronických (a zejména online) zdrojích, které lze v praxi využívat a také je seznámit s problematikou elektronických a interaktivních učebnic.

 • Témata

  1. Internetové zdroje pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách.
  2. Internetové zdroje pro studium ruského jazyka na vysoké škole.
  3. Sociální sítě ve výuce ruského jazyka.
  4. Lingvodidaktický potenciál internetových zdrojů pro výuku ruského jazyka.
  5. Elektronická podpora k jednotlivým učebním souborům používaným pro výuku RJ.
  6. Interaktivní a elektronické učebnice.
  7. Digitální učební materiály – pravidla a zásady pro zpracování.
  8. Interaktivní tabule ve výuce ruského jazyka.
  9. Nástroje pro vypracování interaktivních učebních materiálů – pravidla a zásady zpracování, prvky interaktivity.
  10. Aktivizující metody ve výuce ruského jazyka s využitím ICT.
  11. Evropské jazykové portfolio a jeho využití ve výuce ruského jazyka.
  12. Mediatext jako nový typ informačního zdroje a jeho využití ve výuce.
 • Literatura

  AZIMOV, E. G. Informacionno-komunikacionnyje technologii v prepodavaniji russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2012. ISBN 978-5-88337-283-3.

  KIREJCEVA, A. N. Azbuka testirovanija. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-637-5.

  KONSTANTINOVA, L., PRONINA, E., ZUBAREVA, Ju. Elektronnyj učebnik RKI: Sovremennyj obrazovatelnyj resurs novogo pokojenija. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-66031-3.

  RIES, L., KOLLÁROVÁ, E. (eds.) Svět cizích jazyků dnes: Inovační trendy v cizojazyčné výuce. Bratislava : DIDAKTIS, 2004. ISBN 80-89160-11-5.

  ŠČUKIN, A. N. Russkij jazyk kak inostrannyj: osnovy učebnikovedenija. Moskva : Izdatelstvo IKAR, 2018. ISBN 978-5-7974-0605-1.

  ŠIBKO, N. L. Obščije voprosy metodiki prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2014. ISBN 978-5-86547-736-5.

 • Požadavky k ukončení předmětu

  Předmět je zakončen zápočtem

 • Онлайн ресурсы для обучения РКИ в начальной и средней школе

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Онлайн ресурсы для обучения РКИ в вузе

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Соцсети в процессе обучения РКИ

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Лингводидактический потенциал онлайн ресурсов

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Электронная поддержка УМК по русскому языку

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Интерактивный и электронный учебник

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Цифровые учебные материалы

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Интерактивная доска и её использование на занятиях РКИ

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Активизирующие учащихся методы на занятиях по РКИ

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Европейское языковое портфолио

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания:

 • Медиатекст

  Ключевые слова:

  Литература:

  Задания: