Aperçu des sections

  • Généralités

  • Total Survey Error (TSE) a práce s chybami

  • Systematická a náhodná chyba měření (CFA, QSM, TS MTMM)

  • Komparativní výzkum a ekvivalence dat (MGCFA)

  • Analýza kvality měření pomocí IRT