Topic outline

 • Anotace

  Cílem kurzu je představit studentkám a studentům epistemologii vědy v kontextu genderových studií a nabídnout jim možnost kritického zamyšlení nad dialogem mezi mainstreamovou vědou a feministickými alternativami. Kriticky budou diskutovány i některé standardní přístupy a dělení jako např. kvalitativní vs. kvantitativní, pozitivismus vs. konstruktivismus.

 • 1. Proč studovat epistemologii? Feministické perspektivy

 • 2. Povaha vědy

 • 3. Poznání v kontextu

 • 4. Teorie, pozorování a praktická adekvátnost

 • 5. Paradigmata – východiska a implikace pro výzkum

 • 6. Výhody a nevýhody tradičního dělení na kvalitativní a kvantitativní výzkum

 • 7. Gender a epistemické vyjednávání

 • 8. Empiricistní epistemologie

 • 9. Standpoint epistemologie

 • 10. Standpoint epistemologie: rekonceptualizace

 • 11. Epistemologické komunity

 • 12. Jinakost jako výzva pro epistemologii

 • 13. Feministické epistemologie a přírodní vědy

 • 14. Výzvy při plánování feministického výzkumu