Aperçu des sections

 • Úvodní informace

  Studijní předmět seznamuje studenty s podstatou, subjekty, cíli, nástroji a formami hospodářské politiky. Ukazuje na možnosti a meze její účinnosti. Nejprve prezentuje obecně teoretická východiska této disciplíny a po té poskytuje aktuální informace o hospodářské politice ČR, o hodnocení jejích cílů, nástrojů a výsledků. Uvádí příklady aplikace hospodářské politiky v jednotlivých oblastech ekonomiky a charakterizuje hlavní směry praktické hospodářské politiky ve vyspělých zemích

 • I. Obecně teoretické základy hospodářské politiky

 • 1. Podstata hospodářské politiky.

 • 2. Cíle, nástroje, typy a účinnost hospodářské politiky.

 • 3. Monetární politika.

 • 4. Fiskální politika.

 • 5. Vnější obchodní a měnová politika.

 • 6. Účinnost hospodářské politiky.

 • 7. Mezníky ve vývoji hospodářské politiky

 • II. Oblasti hospodářské politiky

 • III. Hospodářská politika ve vyspělých zemích.

 • IV. Hospodářská politika ČR

 • V. Aplikace hospodářské politiky ve vybraných oblastech ekonomiky.

 • Section 13

 • Section 14