Topic outline

 • General

 • Sociálně politické myšlení Platóna

 • Soc.-polit. názory Aristotela a jeho kritika Platónovy Ústavy

 • Sociálně politické názory Augustina Aurelia (Sv. Augustina)

 • Soc.-pol. názory Tomáše Akvinského

 • Renesanční pojetí státu, společnosti a politiky

 • Pojetí vládnutí a státu u N,Machiavelliho

 • Renesanční utopisté

 • Novověké pojetí státu (společenské smlouvy), společnosti a politiky I.

 • Novověké pojetí státu (společenské smlouvy), společnosti a politiky II.

 • Záloha

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14