Topic outline

 • General

 • Pravda jako problém

 • Deinos a 10. kniha Platónovy Ústavy

 • Privace - předpoklad tázání

 • Aletheia a skrytost v samozřejmosti

 • Dialog a "vytrhávání neskrytosti"

 • Střetání není bojem

 • Herakleitos a střetání v ohni

 • Koherence

 • Korespondence

 • Nietzsche-pravda je druh omylu

 • Marxistické pojetí pravdy

 • Konsensus, většinové pojetí pravdy

 • Addaequatio rei et intellectus

 • Sofistické důkazy v myšlení