Topic outline

 • Topic 1

  Podstata a charakteristické rysy literární teorie (předmět literární teorie, otázky a úkoly, které literární teorie řeší především, nástrahy lit. teorie a její specifika na rozdíl od "tvrdých" teorií)

  • Topic 2

   Charakteristika literárního textu jako textu uměleckého (co činí text textem uměleckým, jazyková dekontextualizace, metaforika, specifické role vypravěče, recepce uměleckého textu a tzv. hyperchráněný princip čtenářské spolupráce, text a jeho fikční prostor vyprávění, prostor a čas v lit. textu, umělecké a mimoumělecké funkce literatury)

   • Topic 3

    Základní rozdělení: lyrika, epika, drama

    • Topic 4

     Specifikace jednotlivých druhů: lyrická poezie, lyrizovaná próza, čas v lyrice, specifická funkce jazyka, lyrický subjekt, žánry a formy lyriky

     • Topic 5

      epika: epická próza a epická poezie, především tradiční žánry: román a jeho typy (společenský, dobrodružný, milostný, román-cesta, iniciační, sociální, bildungsroman atd., rozdělení románů dle témat, zaměření, funkce, zacílení aj.), novela, povídka, črta, epická poezie

      • Topic 6

       drama: základní strukturace dramatu dle Aristotela (Poetika), funkce patosu, agónu, typy a varianty katarze - a jejich aktualizace mimo drama - v lyrice a epice

       • Topic 7

        recepce: vztah čtenáře a textu, fáze recepce, rozdíly mezi recepcí, kritickou recepcí a interpretací, psychická distance a její varianty jako příklady různých forem recepce

        • Topic 8

         tropy a figury a jejich vybrané, nejčastěji užívané druhy, druhy rýmů a veršových schémat

         • Topic 9

          intertextualita, metatext, epitext, paratext, architext - principy textových analogií a přesahů v literatuře a jejich funkce na tvorbu a recepci uměleckých textů