Topic outline

 • General

  Cílem předmětu je komplexní rozvoj komunikativní kompetence studenta v oblasti všech řečových dovedností. Předmět je koncipován tak, aby po jeho absolvování studenti dosáhli znalosti ruského jazyka na úrovni B1 dle SERR.

  Témata:

  Иностранные языки

  Квартира

  Здоровье и спорт

  Экономические связи

  Россия - Золотое кольцо

   

  Studijní literatura:

  BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Praha : Leda, 1999. ISBN 80-85927-56-X.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011. (učebnice, pracovní sešit, příručka učitele)

  KARNĚJEVA, L. Ruština slovní zásoba B1. Dubicko : INFOA, 2012. ISBN 978-80-7240-796-5.

  Doporučená literatura:

  BELYNTSEVA, O. a kol. Učebnice současné ruštiny 1. díl. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2442-0.

  CSIRIKOVÁ, M. a B. Golčáková. Ruská gramatika ve cvičeních. Voznice : Leda, 2012. ISBN 978-80-7335-263-9.

  EIBENOVÁ, K. a kol. Pojechali: Čítanka 3. Úvaly : Albra, 2012. ISBN 978-80-7361-084-5.

  KLAPKA, J. a kol. Zpěvník ruských písní. Pesennik. Úvaly : Albra, 2014. ISBN 978-80-7361-094-4.

  NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština pro samouky. 2.

 • Topic 1

  Znalost cizích jazyků.

  Problematika slovesného vidu v ruštině a v češtině.

  Časování sloves выбрать/выбирать, понять/понимать, сдать/сдавать.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 - učebnice s.6-19, pracovní sešit 4-7, všechna fonetická a poslechová cvičení  - na nahrávce k učebnímu souboru

 • Topic 2

  Slovesné vazby odlišné od češtiny (владеть чем, переводить с... на …, обмениваться чем).

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 -  učebnice s.19-31, pracovní sešit s.11-13

  Ke kontrole poslat cv. 18 na s.15 v PS

 • Topic 3

  Ukazovací zájmena этот, тот (sg i pl).

  Věty se spojkou чтобы.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 -  učebnice s.19-31, pracovní sešit s.11-13

 • Topic 4

  Bydlení.

  Imperativ pro 1. osobu pl.

  Přivlastňovací zájmena.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 - učebnice s. 32-45, pracovní sešit 16-17, všechna fonetická a poslechová cvičení  - na nahrávce k učebnímu souboru.

  http://rus.lang-study.com/category/slovar/mebel/

 • Topic 5

  Bydlení

  Slovesné vazby жениться на ком, выйти замуж за кого.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 - učebnice s.54-60,  všechna fonetická a poslechová cvičení  - na nahrávce k učebnímu souboru

 • Topic 6

 • Topic 7

  Zdraví a sport.

  Podstatná jména s kmenem zakončeným na -ж,-ш, -ч, -щ, -ц.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 - učebnice s.60-78, pracovní sešit  25-29, všechna fonetická a poslechová cvičení  - na nahrávce k učebnímu souboru

  http://rus.lang-study.com/dialogi-all/medicina/na-prieme/

 • Topic 8

  Jmenné tvary přídavných jmen.

  Slovesné vazby болеть чем, за кого, заботиться о ком, считать кого чем.

  Předložkové vazby против (от) кого, чего.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 - učebnice s.79-89, pracovní sešit 29-33, všechna fonetická a poslechová cvičení  - na nahrávce k učebnímu souboru.

  PS s.33/15 - poslat ke kontrole

 • Topic 9

  Obchodní jednání.

  Záporná zájmena.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 - učebnice s.103-105, pracovní sešit 34-39, všechna fonetická a poslechová cvičení  - na nahrávce k učebnímu souboru

 • Topic 10

  Věty se sponovým slovesem являться.

  Předložky между, среди.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 - učebnice s. 106-117, pracovní sešit 40-44, všechna fonetická a poslechová cvičení  - na nahrávce k učebnímu souboru.

 • Topic 11

  Ruské reálie (Золотое кольцо).

  Věty typu Мне есть кому писать. Мне некому писать.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 - učebnice s. 118/132, pracovní sešit 45-51, všechna fonetická a poslechová cvičení  - na nahrávce k učebnímu souboru.

  https://www.culture.ru/s/zolotoe_koltso/

 • Topic 12

  Мы были в России.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 5. Plzeň : Fraus, 2011 - učebnice s.133-144, pracovní sešit 51-56, všechna fonetická a poslechová cvičení  - na nahrávce k učebnímu souboru.

  https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru