Topic outline

 • Korektivní fonetický seminář - cíl a anotace

  Cílem kurzu je prohloubení výslovnostních dovedností studentů magisterského stupně studia. V centru pozornosti stojí individualizovaný nácvik jevů segmentální a prozodické roviny německého jazyka z hlediska potřeb budoucího učitele. Seznamují se hlouběji s metodami fonetické korekce a s konkrétními výukovými materiály vhodnými pro korektivní cvičení žáků. 

  • Požadavky pro udělení zápočtu - výstupy

   Studenti plní průběžně následující úkoly:

   A: průběžné úkoly:

   1. na základě analýzy vlastních výslovnostních dovedností realizované během seminářů studenty a vyučující pracují průběžně a individuálně na jejich zlepšení
   2. prezentují část odborné publikace zaměřené na metodiku nácviku zvukové stránky jazyka
   3. vedou u studentů bakalářského stupně studia praktický nácvik vybraného segmentálního jevu zvukové stránky němčiny
   4. vedou praktický nácvik výslovnosti na základě analýzy problémů výslovnosti nahrávky vstupního textu u vybraného studenta v 1. ročníku bakalářského stupně studia, na konci semináře prezentují vstupní a výstupní nahrávku výslovnosti svěřeného student

   Pro udělení zápočtu je požadována rovněž aktivní účast na seminářích (80 %).

   • Základní literatura

    DIELING, HELGA; HIRSCHFELD, URSULA. Phonetik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 21. Germanistik. Deutsch als Fremdsprache. Berlin, u.a.: Langenscheidt, 2000.

    FERNSTUDIENHEIT 21 - PHONETIK LEHREN UND LERNEN

    • Doporučená literatura

     RAUSCH, R., RAUSCH, I. Deutsche Phonetik für Ausländer. Leipzig: Langenscheidt, 1991.

     HIRSCHFELD, U., REINKE, K. Phonetik Simsalabim. Berlin; München: Langenscheidt, 1998. ISBN 3-468-90540-8.

     HIRSCHFELD, U., REINKE, K., STOCK, E. Phonothek intensiv: Aussprachetraining. Berlin; München: Langenscheidt, 2007. ISBN 3-468-90540-8.

     ALTMANN, H., ZIEGENHAIN, U. Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. 2. Aufl. Götingen, Vandenhoeck &Ruprecht, 2007. ISBN 978-3-525-26545-1.

     FIUKOWSKI, H. Sprecherzieherisches Elementarbuch. 7., neu bearb. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004. ISBN 3-484-73000-5.

     FREY, E. Kursbuch Phonetik. Lehr- und Übungsbuch. Ismaning: Hans Hueber Verlag, 1995. ISBN 3-19-011572-9.

     STOCK, E., HIRSCHFELD, U. Phonothek: DaF. Leipzig, Berlin, München: Langenscheidt, 1996. ISBN 3-324-00708-9.

     MIDDLEMAN, D. Sprechen, Hören, Sprechen. 2. Aufl. Ismaning: Hans Hueber Verlag, 2008. ISBN 978-3-19-007381-8.