Topic outline

 • Organizační požadavky

  Cílem kurzu je porozumět tomu, čím je stát charakteristický jakožto subjekt ekonomických vztahů a získat přehled o formách, kterými v moderních smíšených ekonomikách zasahují státy do ekonomických vztahů, o příčinách těchto státních zásahů, stejně jako i o důsledcích, které tyto zásahy mají nebo mohou mít. Samotná role státu v národním hospodářství je velice kontroverzní oblastí, proto je cílem i to, aby se studenti seznamovali s různými názory na tuto problematiku a zaujímali vlastní kvalifikované názory. 

 • Blok I (06/11/2020)

  Stát a veřejný sektor

  Funkce a příčiny existence veřejného sektoru

 • Online workshop: Proč existuje stát a jaká by měla být jeho role v ekonomice?

  Role státu

 • Blok II (27/11/2020)

  Efektivnost veřejného sektoru

  Veřejné finance

 • Druhá samostatná práce: Nobelisté v ekonomických vědách

  Zadání samostatné práce: Reading: nobelisti v ekonomických vědách:  Ronald Coase, John F. Nash, James M. Buchanan Jr. a Kenneth J. Arrow 

  • Povinná individuální aktivita, za kterou je možno získat 20 bodů
  • Cílem aktivity je nalézt informace o jednom ze čtyř nabízených nobelistů v ekonomických vědách. Práce všech těchto ekonomů se vztahuje k tomu, co studujeme v rámci tohoto předmětu. 
  • Studenti si vybírají mezi R. Coase, J.F. Nashem, James M. Buchanan Jr. a Kenneth J. Arrow a zpracují esej v rozsahu 3-5 normostran, ve které představí vybraného nobelistu v ekonomické vědě a jeho práci. 
  • Na konec eseje zařaďte pasáž, ve které v bodech napište to hlavní, co vás zaujalo. 
  • Esej bude nahrána do systému Moodle nejpozději tři dny před písemnou zkouškou.