Themen dieses Kurses

 • Allgemeines

 • Organizační požadavky

  Cílem kurzu je porozumět tomu, čím je stát charakteristický jakožto subjekt ekonomických vztahů a získat přehled o formách, kterými v moderních smíšených ekonomikách zasahují státy do ekonomických vztahů, o příčinách těchto státních zásahů, stejně jako i o důsledcích, které tyto zásahy mají nebo mohou mít. Samotná role státu v národním hospodářství je velice kontroverzní oblastí, proto je cílem i to, aby se studenti seznamovali s různými názory na tuto problematiku a zaujímali vlastní kvalifikované názory. 

  V podzimním semestru kurz probíhá na základě individuálních setkání studentů s vyučující. Studenti byli o této skutečnosti informováni emailem. 

 • Blok I

  Stát a veřejný sektor

  Funkce a příčiny existence veřejného sektoru

 • Blok II

  Efektivnost veřejného sektoru

  Veřejné finance