Topic outline

 • General

  Evropský sociální fond

  Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti

  Logo

  Vítejte v blended learningovém kurzu určeném

  pro studenty VŠUP v Praze.

  Advanced


  Tento kurz slouží jako doplňkový k prezenčnímu kurzu AJ 2, 3, 4 pro studenty VŠUP. Naleznete zde úkoly, které musíte zpracovávat za zameškanou presenční výuku. Jedna absence se rovná jeden úkol. Jako úkol se rozumí jedno cvičení (reading, listening, writing), v jednom modulu/kapitole je tím pádem více úkolů.

  Ke zkoušce na konci letního semestru budete potřebovat CV, proto je dobré vybrat si jako první úkol právě zpracování strukturovaného životopisu.

  Všechny případné soubory vkládejte ve formátu .doc nebo .docx


   

  :-) GOOD LUCK!! :-)

 • Topic 1

  Introduction
 • Topic 2

  Grammar

  - v této sekci jsou cvičení na procvičení gramatiky
  - každé cvičení je jedním samostatným úkolem
  - nebudete-li si vědět rady, podívejte se do gramatické příručky, kterou najdete v kurzu "English Metacourse"

 • Topic 3

  CV a Motivační dopis - představení sám sebe, svojí práce, oboru

  - přítomný prostý čas
  - porovnání přítomných časů - průběhový x prostý
  - kompozice - CV
  - kompozice - motivační dopis
 • Topic 4

  Biografie slavné osobnosti

  - minulý čas prostý
  - readining comprehension - slavná osobnost z uměleckého oboru
  - listening comprehension - slavná osobnost z uměleckého oboru

 • Topic 8

  Popis uměleckého díla - zaměření na postavy

  - slovní zásoba - tělo
  - kompozice - popis (portrét, socha)
 • Topic 9

  Popis uměleckého díla

  - slovní zásoba - adjektiva, adverbia (místo), předložky
  - gramatika - vazba "there is/are"
  - pořádek slov - umístění adverbií
  - porozumění psanému textu - popis budovy
 • Topic 10

  Various Sorts of Art

  - Industrial Art
  - Animation

 • Topic 11

  Komunikace


 • Topic 13

  Finish