Тематический план

 • Byť je analýze totalitních režimů věnováno velké množství odborných prací, nelze se často ubránit dojmu, že naše chápání původu a fungování těchto systémů je stále dosti omezené. Historické rozbory i politologické přístupy jsou nezřídka pouze popisné: přinejlepším se z nich dozvíme odpověď na otázku "jak"?, neznáme však odpověď na otázku "proč?". A právě literatura (umění) mohou k našemu lepšímu chápání fenoménu totalitarismu přispět.

  V LS 2021 bude kurs zaměřen na dva úžeji vymezené okruhy:

  1) Předchůdci a předchůdkyně George Orwella. (Například Jules Verne, Karel Čapek, Karin Boyeová, Aldous Huxley, Jevgenij Zamjatin.)
  2) Sovětská (komunistická) „space opera“ – konkrétně díla, v nichž se silně propojuje téma letu do vesmíru s politickou tématikou. Jak ve smyslu až propagandisticky pojaté oslavy komunismu, tak naopak jeho kritiky, často zašifrované. (Například A. N. Tolstoj: Aelita, sci-fi díla Alexandra Bogdanova, Ivan Jefremov: Mlhovina v Andromedě, A. R. Běljajev: Skok do prázdna.)

  Kurz bude probíhat na platformě Google Meet, link: http://meet.google.com/qyv-kcze-dkc

  Cílem předmětu je přispět k lepšímu pochopení fenoménu totalitarismu, který je běžnými metodami sociálních věd jen obtížně uchopitelný. A též k lepšímu přiblížení vztahu mezi politikou a kulturou.

 • 1. Přednáška (dd.mm.rrrr): Úvod, teorie, vymezení tématu

 • 2. Přednáška (dd.mm.rrrr): Jules Verne, Paříž ve dvacátém století; varování před totalitními (diktátorskými) sklony techniky či přesněji člověka obdařeného technikou v jiných Vernových dílech

 • 3. Přednáška (dd.mm.rrrr): Fritz Lang: film Metropolis; Karel Čapek: R.U.R, téma umělého člověka

 • 4. Přednáška (dd.mm.rrrr): Aldous Huxley: Konec civilizace; Karin Boyeová: Kallocain

 • 5. Přednáška (dd.mm.rrrr): Jevgenij Zamjatin: My, sci-fi díla Michaila Bulgakova

 • 6. Přednáška (dd.mm.rrrr): Prezentace studentů

 • 7. Přednáška (dd.mm.rrrr): Alexandr Bogdanov aneb souboj s Leninem pomocí sci-fi románů z Marsu

 • 8. Přednáška (dd.mm.rrrr): A. N. Tolstoj: Aelita (Kráska z Marsu), román i film

 • 9. Přednáška (dd.mm.rrrr): deologická komunistická sci-fi s tématikou letů do vesmíru

 • 10. Přednáška (dd.mm.rrrr): Ivan Jefremov: Mlhovina v Andromedě, Hodina Býka. Stanisław Lem

 • 11. Přednáška (dd.mm.rrrr): Prezentace studentů

 • 12. Přednáška (dd.mm.rrrr)

 • 13. Rektorský den