Topic outline

 • General

 • ARCHÍV

  • Na test je stanoven časový limit v délce 20 minut. Uzavřené otázky (celkem 5) nabízejí každá vždy 4 možnosti, z nichž pouze jedna je správná. Za správně zodpovězenou uzavřenou otázku lze získat 2 body U otevřených otázek (celkem 3) pište stručně, věcně a výstižně. Za otevřené otázky lze získat 0-5 bodů. Maximální možný počet bodů je 25, s tím, že: 25-23 = A, 22-21 = B, 20-18 = C, 17-16 = D, 15-13 = E, 12-0 = neprospěl/-a.

  • Na test je stanoven časový limit v délce 20 minut. Uzavřené otázky (celkem 5) nabízejí každá vždy 4 možnosti, z nichž pouze jedna je správná. Za správně zodpovězenou uzavřenou otázku lze získat 2 body U otevřených otázek (celkem 3) pište stručně, věcně a výstižně. Za otevřené otázky lze získat 0-5 bodů. Maximální možný počet bodů je 25, s tím, že: 25-23 = A, 22-21 = B, 20-18 = C, 17-16 = D, 15-13 = E, 12-0 = neprospěl/-a.

  • Na test je stanoven časový limit v délce 20 minut. Uzavřené otázky (celkem 5) nabízejí každá vždy 4 možnosti, z nichž pouze jedna je správná. Za správně zodpovězenou uzavřenou otázku lze získat 2 body U otevřených otázek (celkem 3) pište stručně, věcně a výstižně. Za otevřené otázky lze získat 0-5 bodů. Maximální možný počet bodů je 25, s tím, že: 25-23 = A, 22-21 = B, 20-18 = C, 17-16 = D, 15-13 = E, 12-0 = neprospěl/-a.

  • Na test je stanoven časový limit v délce 20 minut. Uzavřené otázky (celkem 5) nabízejí každá vždy 4 možnosti, z nichž pouze jedna je správná. Za správně zodpovězenou uzavřenou otázku lze získat 2 body U otevřených otázek (celkem 3) pište stručně, věcně a výstižně. Za otevřené otázky lze získat 0-5 bodů. Maximální možný počet bodů je 25, s tím, že: 25-23 = A, 22-21 = B, 20-18 = C, 17-16 = D, 15-13 = E, 12-0 = neprospěl/-a.

  • Na test je stanoven časový limit v délce 20 minut. Uzavřené otázky (celkem 5) nabízejí každá vždy 4 možnosti, z nichž pouze jedna je správná. Za správně zodpovězenou uzavřenou otázku lze získat 2 body U otevřených otázek (celkem 3) pište stručně, věcně a výstižně. Za otevřené otázky lze získat 0-5 bodů. Maximální možný počet bodů je 25, s tím, že: 25-23 = A, 22-21 = B, 20-18 = C, 17-16 = D, 15-13 = E, 12-0 = neprospěl/-a.

  • Na test je stanoven časový limit v délce 20 minut. Uzavřené otázky (celkem 5) nabízejí každá vždy 4 možnosti, z nichž pouze jedna je správná. Za správně zodpovězenou uzavřenou otázku lze získat 2 body U otevřených otázek (celkem 3) pište stručně, věcně a výstižně. Za otevřené otázky lze získat 0-5 bodů. Maximální možný počet bodů je 25, s tím, že: 25-23 = A, 22-21 = B, 20-18 = C, 17-16 = D, 15-13 = E, 12-0 = neprospěl/-a.

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10